14 juni 2006

Kod istället för musik

Nej, istället för musik blir det att sitta med nyutblommad grekisk luftrörskatarr och hes-väsa och försöka undvika visa hur gravt irriterad jag blir på tekniker som pratar obegripligt, förutom att de inte tycker att samma saker är viktiga.

Jag pratar om innehåll, om att skriva texter, om länkar till information och sidor, dom om kod, servrar, produktionsmiljöer och db-kopplingar.

Dom säger saker som "informationsbehållare" och menar "nyhetspuffar" och pratar om "listor" istället för "arkiv".

- Så behållare1 i formuläret motsvarar första nyhetspuffen på sidan och behållare2 andra puffen? frågar jag.
- Kalla det vad du vill, säger teknikerinnan. Du ser väl att det är ett namnfält där. Du kan kalla fältet för vad du vill och ge behållaren ett annat namn, det behöver inte heta behållare och inte 1 eller 2.

Suck.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar