15 augusti 2008

Viss överkonsumtion

5 konton betyder inte mycket.
Disponibelt Saldo idag inför mathandling:

0 0
5 5
-9 -9
13 13
6 -9 993

På disponibla sidan står jag trots allt på plus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar